ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

141 หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

markiek@markiek.ac.th

141 หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00