นายวีระศักดิ์ ภูมิสร

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 19/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098793XXXX
 • Facebook : Veerasak Pumison
 • Email : Veerasak1903@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่